Power Finance Holding b.v.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over ons.

Power Finance Holding was een houders maatschappij, die zich met name richt op startende bedrijven.
Hiervoor zijn een aantal activiteiten ontwikkeld voor startende ondernemingen en ondernemingen in de pionier fase.

Power Finance Holding is als bedrijf opgeheven; de activiteiten (behalve het participeren) worden voortgezet onder de naam BBXApps

Onze visie.
De Nederlandse economie wordt voor een groot deel gedragen door kleine en middelgrote bedrijven (MKB).
Power Finance Holding wil een bijdrage leveren aan de economie door de slagingskans van startende bedrijven en bedrijven in de pioniersfase te vergroten.
Hierdoor zal in de eerste plaats meer economische activiteit ontstaan.
Minstens zo belangrijk is dat het aantal ondernemers dat niet slaagt zal afnemen.  Hierdoor zullen zij  geen (tijdelijk) beroep hoeven te doen op gemeenschapsgelden.


Ons doel.
Wij zijn ervan overtuigd, dat de slagingskans van ondernemingen in de start- en pionier fase aanzienlijk kan verbeteren.  Power Finance Holding b.v. zet zich ervoor in, hieraan een bijdrage te leveren.
Zij doet dit op een aantal fronten waarvan U de details op deze site kunt vinden.

Onze kennis & kunde.
De ervaring is in eerste instantie opgedaan door zelf een bedrijf op te starten en dit vervolgens door de pionier fase heen te leiden.
Daarna is deze ervaring verder uitgebouwd door een groot aantal participaties te nemen in startende bedrijven en deze als coach naar succes te leiden.  Deze activiteiten worden nu al ruim 20 jaar beoefend.
De laatste jaren zijn ook een aantal ondernemers begeleid, zonder dat hierin is geïnvesteerd.
Ook zijn de laatste 15 jaren in wisselende settingen trainingen gegeven voor startende ondernemers, informal investors en dienstverleners die zich op deze groepen richten.

De kennis & kunde zijn in 2006 beloond met de BGM Informal prijs en in 2007 door de EBAN met de verkiezing van Business Angel of the year.

Bij het begeleiden van vele ondernemers zijn een aantal Excel applicaties ontwikkeld, die hun diensten bewezen hebben.  Power Finance Holding heeft besloten deze applicaties te vermarkten om ook anderen hiervan te laten profiteren.  Deze activiteit is ondergebracht in BBXApps

Focus.
Het accent ligt op dit moment niet meer op het participeren (deze activiteit wordt momenteel afgebouwd), maar vooral op:

  • Voordrachten

  • Trainingen

  • Coachen

  • Sofware ondersteuning
  • Ondersteunen bij het creëren van meerwaarde 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu