Spreekbeurten - Power Finance Holding b.v.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:Key notes.

Hans Bertram heeft meer dan 30 jaar ervaring als Business Angel en heeft in ca. 100 verschillende bedrijven geparticipeerd.

Daarnaast zijn regelmatig trainingen gegeven aan startende ondernemers, om de kans op succes te vergroten.

Als een van de weinigen is Hans Bertram bereidt deze kennis en ervaring te delen in de vorm van voordrachten.


Deze voordrachten gaan over één onderwerp van het werk van de informal investor.

De duur van de voordracht is ongeveer 20 minuten en zijn verhalen uit de praktijk.

Deze voordrachten zijn speciaal gemaakt voor mensen die investeren in startups, of dit willen gaan doen.

Groepen zijn meestal bescheiden van omvang (50 personen max) waardoor discussies en vragen in de "nazitting" mogelijk zijn.

Voor meer info click hier

Voor vragen, prijsopgaaf, boekingen enz. neem s.v.p. contact op.
Voordracht & Training.

De opzet.
Power Finance Holding verzorgt al enige tijd trainingen en voordrachten over startende ondernemers, informal investment en alle aspecten die hiermee te maken hebben.

Dit gebeurt altijd op uitnodiging van organiserende instanties (opleidingsinstituut, belangenvereniging, beroepsgroepen enz.).   
Power Finance Holding zorgt dan voor de inhoudelijke invulling van de training of voordracht.

Trainingen & voordrachten.
Power Finance Holding maakt een onderscheid tussen trainingen en voordrachten.


Voordrachten.
Voordrachten behandelen slecht één onderwerp, duren van 20 minuten tot ca. 90 minuten en worden in principe gegeven voor grotere groepen (enige honderden mensen)

Standaard voordrachten.
Voor grotere groepen kan Power Finance Holding voordrachten verzorgen.  Er zijn een aantal voordrachten voorhanden, die al meerdere keren gegeven zijn.  
Voor details click hier.

Voordracht op verzoek.
Power Finance Holding verzorgt ook graag voordrachten met een speciaal onderwerp.
Evenals bij de trainingen zullen hierover vooraf afspraken gemaakt worden over onderwerp, duur en doelgroep(en).Trainingen.

Trainingen zijn bedoeld om relatief kleine groepen (max 50 mensen) kennis en kunde bij te brengen.  Hierbij is het rendement het grootst indien een goede interactie tussen de trainer en de trainees mogelijk is. De duur bedraagt vanaf ca, 4 uren tot twee volle dagen.

Standaard trainingen.
Power Finance Holding kan een aantal trainingen invullen, die reeds een (groot aantal) keren gegeven zijn.  Dit varieert van ca. 4 uren tot twee dagen.  Voor details wordt verwezen naar de verschillende onderwerpen.  

Training op verzoek.
Op verzoek kunnen voor groepen speciale trainingen gegeven worden.
Hierbij wordt dan vooraf in samenspraak de inhoud ingevuld,
- voor welke groep wordt de training gegeven.
- welke onderwerpen dienen aan bod te komen.
- hoe lang mag de training duren.


Wilt U een presentatie boeken, informatie over coachen, tarieven of andere informatie click hieronder.
Info aanvragen

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu